Donate

MAIN er svært takknemlig for alle donasjoner til våre hjelpeprosjekter. Alle donasjoner går uavkortet til humanitære formål, ingen del av donasjonene brukes til administrative utgifter. Hvis du ønsker å hjelpe oss, kan du benytte kontonummer: 2480.25.81528 eller vipps: 576160.

FOR INTERNATIONAL DONORS:

MAIN is deeply grateful for all contributions to our work. All members of our board, all volunteers and all members cover their own expenses, and no donations are spent on administrative costs. If you wish to support our work, please use the following bank information: IBAN: NO9524802581528 BIC: SPTKNO22 Bank adress: Sparebank 1 Midt-Norge, N-7467 Trondheim, Norway.